Таня Теохарова

индивидуален и фамилен психотерапевт

Професионализъм

Практикувам и развивам, придобитите си вследствие на непрекъснато обучение и дългогодишен опит, знания и умения в областта на консултирането и психотерапията. Работя с метода на системното семейно консултиране и фамилна терапия, ползвам подходи на когнитивната терапия, ориентираната към решения краткосрочна терапия и психодрама.

Конфиденциалност

Опазвам личната тайна на клиентите и поверената ми от тях информация, съобразно всички правила и етични норми на работа, установени в моята сфера на дейност. Ценя оказаното ми доверие, уважавам личния живот на всеки, решил да потърси професионалната ми помощ.

Подкрепа

Помагам да откриете причината за проблема, който се е изправил пред Вас и да намерите пътя за неговото разрешаване. Оказвам необходимата Ви помощ и поддръжка за промяна на ситуацията или психическото Ви състояние, подпомагам Вашето развитие и постигане на душевен комфорт.

ЛИЧНОСТТА НА ТЕРАПЕВТА Е ТОЗИ КЛЮЧ, КОЙТО КАРА НЕЩАТА ДА СЕ СЛУЧАТ.За мен


Образование

 • СУ "Св.Климент Охридски"- магистър по социална педагогика
 • Нов Български Университет - 4-годишно обучение за системен фамилен и брачен терапевт по програма, отговаряща стандартите на Европейската асоциация по фамилна терапия и Българската асоциация по фамилна терапия

Опит

 • Консултант към Център за превенция и социална адаптация - консултативна и терапевтична работа с деца, юноши, възрастни, семейства, работа с групи, тренинги и обучения на професионалисти от помагащите професии, супервизии, интервизии - от 2004 г. и към момента.
 • Училищен психолог от 2002 г. до 2008 г.

Тесен специалист в сферата на:

 • семейно консултиране и психотерапия
 • брачно консултиране и психотерапия
 • проблематики на тинейджърската възраст
 • тревожност, панически атаки
 • зависимости и хранителни разстройства

Обучения и квалификации

 • Българската асоциация по приложна психология - Треньор по социална психология и психология на общуването - 2003г.
 • Българска Асоциация по краткосрочна терапия - Фокусирана към решения краткосрочна терапия - 2007г.
 • Център по психология, психотерапия и психиатрия „Спектра” - Психодиагностика на когнитивни процеси, динамично интервю, проективни методики, терапевтични умения - 2007г.
 • Фондация Анимус - Работа с жени и деца, пострадали от насилие - 2008г.
 • Дружество за психологическа оценка, консултиране и обучение - Група за собствен опит с психодрама - 2008/2009г.
 • Център за обучение, психотерапия и психологично консултиране „Джи Ей – АНТ”/Клинична база на СУ ”Св.Св.Климент Оридски” - Психологични аспекти и терапия на зависимости - 2010г.
 • Държавна психиатрична болница - Суходол - Техники за скриниг, ранни и кратки интервенции и насочване към лечение на наркозависими и алкохолнозависими - 2011г.
 • Фондация „Партньори-България” - Позитивни подходи за подкрепа на деца с емоционални и поведенчески затруднения - 2011/2012г.
 • Българска асоциация по фамилна терапия - Диалог и емоции в терапевтичната система, с водещ Д-р Паоло Бертрандо, MD, PhD - 2015г.

РАЖДАНЕТО НЕ Е ИСТИНСКО НАЧАЛО. НАШИЯТ ЖИВОТ НЕ Е ИСТИНСКИ НАШ, ТОЙ Е САМО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА НЕЧИЯ ДРУГА ИСТОРИЯ.
За метода системно семейно консултиранеСъвременен психотерапевтичен метод, който помага на семействата, двойките и индивидите да се справят с кризи и проблеми във взаимоотношенията, както и да се преборят с редица психични и психосоматични заболявания, трудно лечими от традиционната медицина. Фамилното консултиране ви показва как да подредите живота си така, че да не носите повече в себе си следите на "майчиния" или "бащин" маниер на мислене и поведение, който пречи да функционирате адекватно и успешно в живота. Разкрива пред вас нов подход за изграждане на качествени и успешни връзки с децата си, с партньора си, с приятелите си, дава ви шанса да се справите с тежки житейски ситуации, проблеми и душевни състояния от различен характер.
С този метод може да се работи както индивидуално, така и със семейството, в зависимост от спецификата на заявения проблем и преценката на фамилния терапевт. Системната семейна психотерапия е процес между две страни, който дава друга гледна точка на случващото се, помага да се достигне до нови идеи, да се предприемат действия за промяна на ситуацията. Продължителността на работа зависи от тежестта на проблема и индивидуалния ход на консултативния процес или психотерапевтична работа. Резултатите са стабилни и с доказан ефект в световен мащаб.

ВАЖНО Е ДА НАПРАВИШ НЯКОГО ЩАСТЛИВ, А НАЙ-ВАЖНО Е ДА ЗАПОЧНЕШ ОТ СЕБЕ СИ.Онлайн консултиране


Онлайн консултирането представлява общуване с консултанта чрез скайп или електронна поща. Същността на работа по скайп е като в терапевтичен кабинет, спазват се същите етични правила и професионални стандарти. Разликата е, че психотерапевтът и клиентът са лишени от онази част от информацията, която се получава чрез живата комуникация. Препоръчва се за хора, които нямат възможност или време за реален контакт с професионалист в областта на психичното здраве - жители на неголеми населени места, хора, които поради някаква причина не могат да напуснат дома си, родители с много ангажименти, активно работещи с много натоварен ежедневен график.
Онлайн консултацията е добър избор и за българи, живеещи извън пределите на страната, защото за по-ниска цена получават качествена услуга по европейски стандарти. Този вид психологическа подкрепа е подходяща и за тези, които желаят да останат анонимни, притесняват се да признаят за съществуването на даден проблем или предпочитат комфорта на дома си пред кабинета на психотерапевта.

Ако предпочитате психологическа помощ чрез електронната поща, в писмото си опишете ситуацията подробно и ясно, опитайте се да дадете колкото се може повече конкретна информация за това, което ви притеснява. Отговорете на въпросите готови ли сте да работите за разрешаване на проблема, да изпълнявате домашни задачи. Непременно напишете от кое населено място сте и какви са вашите възможности за комуникация и съвместна работа. Най-накрая не забравяйте да кажете какво очаквате от консултанта като резултат от вашата съвместна работа.
Онлайн консултирането е удобна форма за психологическа подкрепа в удобно за вас време. Освен това пестите пари, ако сте от отдалечено населено място, а имате нужда от качествена психотерапевтична помощ. Ако обаче не поемете отговорност за вашите действия, не предприемете конкретни стъпки за промяна на ситуацията или своето поведение, онлайн консултацията не е вълшебно хапче за разрешаване на проблеми, дори да е направена по най-добрия начин и от професионалист-психотерапевт.

МОЖЕШ ДА НАПРАВИШ ДВЕ ГРЕШКИ ПО ПЪТЯ КЪМ ИСТИНАТА: ДА НЕ ГО ИЗВЪРВИШ ЦЕЛИЯ ИЛИ ВЪОБЩЕ ДА НЕ ТРЪГНЕШ ПО НЕГО.Видове консултиране и психотерапия

Индивидуално консултиране на възрастни:

 • необходимост от личностно развитие, промяна и себепознание
 • психологически дискомфорт от различно естество
 • затруднения в общуването /неувереност, срамежливост, трудности при създаване на контакти, невъзможност за себеотстояване в семейството и/или на работното място/
 • хроничен стрес, загуба на работа, тежки житейски ситуации
 • емоционална загуба на близък, раздяла, развод
 • тревожни и/или депресивни състояния, фобии
 • проблеми, свързани със сексуалната ориентация
 • зависимости – наркотични, алкохолни, хазартни
 • панически атаки, обсесии, натрапливости

Индивидуално консултиране на родители:

 • конфликтни взаимоотношения с подрастващи юноши/девойки
 • тежко протичане на кризите в развитието на детето и юношата
 • затруднения с „ролята” на родителстване /общуване, правила/
 • подпомагане на бъдещи родители
 • трудности в отглеждането на деца и юноши
 • трудности в отглеждането на осиновено дете
 • самотни родители - отглеждането на децата, взаимоотношения с партньори, с близки, със социално обкръжение, лични проблеми
 • подкрепа при отглеждане на деца със заболявания


Семейно консултиране:

 • проблеми, свързани с промяна на семейната конфигурация при загуба, раздяла, развод, повторен брак, осиновяване
 • затруднения в общуването между деца и родители
 • трудна адаптация в детската градина, училище или в непозната среда
 • проблемно общуване - агресивност, срамежливост, хиперактивност
 • детски страхове, болезнена ревност към брат/сестра
 • проблеми със самооценката и себевъзприятието, отношения към своето тяло, половата зрялост и идентификация
 • агресия и/или автоагресия, самонараняване, депресии
 • повтарящи се конфликти с връстници, родители, учители, бягства
 • попадане в неподходяща приятелска среда или неформална група
 • нежелание, липса на интерес или отказ от учебен процес
 • повишена тревожност в предучилищна и училищна възраст
 • хранителни разстройства - анорексия, булимия
 • зависимости - наркотични, алкохолни, хазартни, към технологии
 • деца с емоционални и поведенчески проблеми, с опозиционно поведение
 • деца и младежи, страдащи от психосоматични заболявания - астма, гастроентериални проблеми, алергии, енкопреза, нощно напикаване, нарушения в съня, неврологични проблеми, епилепсия, нощни страхове
 • тревоги, свързани със сексуалната ориентация на член от семейството

Консултиране на двойка - брачно консултиране:

 • проблеми и неразбирателства във взаимоотношенията с партньора
 • трудности, свързани със сексуалните отношения в двойката
 • затруднения, конфликти, емоционален и психически тормоз в брачната двойка
 • подобряване на уменията за общуване и взаимно разбиране
 • консултиране на двойки с репродуктивни проблеми
 • подпомагане при хронична или тежка болест
 • разрешаване на проблеми в хомосексуални двойки
 • проблеми, произтичащи от ревност, изневяра, раздяла, извънбрачно дете
 • разрив в отношенията, повтарящи се раздели
 • подобряване на разбирателството, разпределението на ролите и отговорностите
 • водене на разговори и постигане на компромиси
 • придобиване на умения за подхранване на връзката
 • работа със стари емоционални рани, изграждане на доверие
 • придобиване на увереност в себеизразяването и себеотстояването
 • ефективно решаване на проблеми и споделяне на цели

ЧУХ И ЗАБРАВИХ. ВИДЯХ И ЗАПОМНИХ. ПРЕЖИВЯХ И РАЗБРАХ.
Терапевтични групи*За да получите информация за съответната група, задръжте курсора си върху картинката и натиснете бутона "Повече". За записвания и въпроси, моля свържете се с мен чрез формата за въпроси или директно чрез t_teoharova@abv.bg

Панически атаки

ПАНИЧЕСКИ АТАКИ
Повече
Тревожност

ТРЕВОЖНОСТ
Повече
Зависимости

ЗАВИСИМОСТИ
Повече
Загуба на близък

ЗАГУБА НА БЛИЗЪК
Повече
Депресия

ДЕПРЕСИЯ
Повече
Раздяла с любим

РАЗДЯЛА С ЛЮБИМ
Повече
Тренинги

Ключът към успеха:

За всеки, който иска да подобри поведенческите си умения, да повиши себеоценката си, да промени живота си към по-добро. Тук ще научите как:

 • Да не правите компромиси с желанията си и да уважавате околните.
 • Да излагате възгледите си по директен и ясен начин, без да проявявате неуважение към другите.
 • Да се справяте по-лесно и адекватно със ситуациите, в които попадате.
 • Да създавате по-здрави и успешни взаимоотношения с околните.
 • Да контролирате ефикасно негативните си емоции и нивата на стреса си.
 • Да приемате и решавате проблемите като предизвикателства, а не като катастрофи.


Успешни и щастливи родители:

За всеки, който иска да подобри родителските си умения и децата му да растат здрави, щастливи и любящи личности. Тук ще научите как:

 • Да слушате така, че децата да ви говорят и споделят с нас.
 • Да говорите така, че децата да ви слушат и разбират.
 • Да използвате конструктивни начини на общуване с децата си.
 • Да се противопоставяте успешно на децата си.
 • Да боравите правилно с родителската „власт”.
 • Да се справяте със собствените си чувства и емоции по начин добър за вас и вашите деца.ОТГОВОРЪТ НА ВЪПРОСИТЕ ТИ НЕ Е В МЕН, А В ТЕБ.
АЗ САМО ЩЕ ТИ ПОМОГНА ДА ГО ВИДИШ.Вашите въпроси


Можете да ми се доверите, защото:

Вярвам в силата на човешкия дух и способността на човека да се изправя и да започва живота си по нов, различен начин.

Приветствам нуждата от промени, за да се движим напред и да постигаме душевен комфорт.

Търся различните гледни точки, защото в живота има много истини.

Опирам се на уважението към личността и ценя различието, усилията и професионализма.

Обожавам контактите с интересни хора, знанията и книгите, качествената музика.

Не спирам да се уча и да се развивам, защото това е моята същност.

Пишете ми за това, което ви вълнува.
Ще ви отговоря възможно най-скоро.

Име: *
Имейл: *
Относно: *
Съобщение: *
Таня Теохарова - индивидуален и семеен психотерапевт


0882 411 300

|


За връзка с мен
Мейл-лист

Ако желаете да получавате актуална информация за стартиращи тренинги, терапевтични групи или събития, регистрирайте се в мейл-листа, като изпратите своите координати – име и електронен адрес. Вашите данни ще бъдат използвани само за тази цел.

Име: *
Имейл: *

Не се колебайте

Човек вижда толкова, колкото знае.
Позволи си да знаеш повече.
Промени живота си, като потърсиш
професионална помощ.